Cho các cặp chất sau:  (a) Hg và S.

Hỏi ĐápDanh mục đơn: Hỏi ĐápCho các cặp chất sau:  (a) Hg và S.
Tôi Yêu Hoá Học Nhân viên hỏi 8 tháng trước

Cho các cặp chất sau:
(a) Hg và S.

(b) Khí H2S và khí SO2.
(c) Khí H2S và dung dịch CuCl2.

(d) Dung dịch KHCO3 và dung dịch KOH.
(e) Dung dịch NaH2PO4 và dung dịch Na3PO4.

(g) Dung dịch AgNO3 và dung dịch FeCl3.
(h) Dung dịch NaHSO4 và dung dịch Fe(NO3)2.
Số cặp chất xảy ra phản ứng hoá học ở nhiệt độ thường là
A. 4.                         B. 6.                    C. 7.                               D. 5.

1 Trả Lời
Best Answer
Tôi Yêu Hoá Học Nhân viên trả lời 8 tháng trước

(a) Hg + S → HgS

(b) H2S + SO2 → S + H2O

(c) H2S + CuCl2 → CuS + HCl

(d) KHCO3 + KOH → K2CO3 + H2O

(e) NaH2PO4 + Na3PO4 → Na2HPO4

(g) AgNO3 + FeCl3 → AgCl + Fe(NO3)3

(h) Fe2+ + H+ + NO3- → Fe3+ + NO↑ + H2O

Như vậy, cả 7 cặp chất đều xảy ra phản ứng hoá học ở nhiệt độ thường.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: