Cho hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ X (C3H11N3O5) và Y (C4H9NO4

Hỏi ĐápDanh mục đơn: Amin - Amino axit - ProteinCho hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ X (C3H11N3O5) và Y (C4H9NO4
Tôi Yêu Hoá Học Nhân viên hỏi 4 tuần trước

Cho hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ X (C3H11N3O5) và Y (C4H9NO4, tạo bởi axit cacboxylic đa chức) đều mạch hở. Lấy 22,63 gam (H) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch thu được 23,46 gam hỗn hợp muối Z; một ancol và một amin đều đơn chức. Mặt khác, 0,3 mol (H) tác dụng với dung dịch KOH (dùng dư 15% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 58,68.

B. 69,48.

C. 61,56.

D. 64,44.

1 Trả Lời
Tôi Yêu Hoá Học Nhân viên trả lời 4 tuần trước

Dựa vào sản phẩm ⇒ X là NO3NH3-CH2-COONH3CH3 (x mol)
Y là CH3OOC-COO-NH3CH3 (y mol)
mH = 169x + 135y = 22,63 (1)
Hỗn hợp muối: Gly-Na (x mol); NaNO3 (x mol) và (COONa)2 (y mol).
m muối Z = (97x + 85x) + 134y = 23,86 (2)
Từ (1) và (2) ⇒ x = 0,07 và y = 0,08.
* Cho 0,3 mol H tác dụng với dung dịch KOH (dư 15%)
0,3 mol H gồm: X (0,14 mol) và Y (0,16 mol).
nKOH pư = 2nX + 2nY = 0,6 mol
⇒ nKOH dư = 0,6.15% = 0,09 mol
Vậy chất rắn gồm: Gly-K (0,14); KNO3 (0,14); (COOK)2 (0,16) và KOH dư (0,09).
⇒ m = 61,56 gam.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: