Cho m gam hỗn hợp bột Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc)

Hỏi ĐápDanh mục đơn: Hỏi ĐápCho m gam hỗn hợp bột Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc)
Tôi Yêu Hoá Học Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Cho m gam hỗn hợp bột Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Nếu cho m (gam) hỗn hợp đó tác dụng với dd HCl thì thoát ra 8,96 lít khí (đktc). Khối lượng của Al và Fe là:
A. 5,4g và 5,6g.                 B. 5,4g và 8,4g.                    C. 10,8g, 5,6g.           D. 5,4g và 2,8g.

1 Trả Lời
Best Answer
Tôi Yêu Hoá Học Nhân viên trả lời 5 tháng trước

Hỗn hợp (Al và Fe) + NaOH thì:
2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
Hỗn hợp (Al và Fe) + HCl thì:
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Gọi số mol Al và Fe lần lượt là a và b (mol). Ta có:
3a = 2.0,3 (1)
3a + 2b = 0,4.2 (2)
Từ (1) và (2) ⇒ a = 0,2 mol và b = 0,1 mol
⇒ mAl = 5,4 gam và mFe = 5,6 gam

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: