Hợp chất hữu cơ X (CnHmO2) mạch hở, trong đó oxi chiếm 43,24% về khối lượng

Hỏi ĐápDanh mục đơn: Hỏi ĐápHợp chất hữu cơ X (CnHmO2) mạch hở, trong đó oxi chiếm 43,24% về khối lượng
Tôi Yêu Hoá Học Nhân viên hỏi 3 tháng trước

Hợp chất hữu cơ X (CnHmO2) mạch hở, trong đó oxi chiếm 43,24% về khối lượng. Biết X tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng tạo ra Ag. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.

1 Trả Lời
Tôi Yêu Hoá Học Nhân viên trả lời 3 tháng trước

MX = 32.100/43,24 = 74
⇒ X là C3H6O2
X tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng tạo ra Ag nên X có thể là:

HCOOCH2CH3

CH3-O-CH2-CHO

HO-CH2-CH2-CHO

HO-CH(CH3)-CHO
Như vậy, có 4 đồng phân cấu tạo thoả mãn của X.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: