Phát biểu nào sau đây đúng? A. Hợp chất CH2=CHCOOCH3 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

Hỏi ĐápDanh mục đơn: Phát biểu đúng saiPhát biểu nào sau đây đúng? A. Hợp chất CH2=CHCOOCH3 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.
Tôi Yêu Hoá Học Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hợp chất CH2=CHCOOCH3 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

B. Tristearin tồn tại trạng thái rắn ở điều kiện thường.

C. Khi trong phân tử có gốc hiđrocacbon no, chất béo ở trạng thái lỏng.

D. Hợp chất C15H31COOCH3 được gọi là tripanmitin.

1 Trả Lời
Tôi Yêu Hoá Học Nhân viên trả lời 2 tháng trước

A. Sai. Hợp chất CH2=CHCOOCH3 không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.
B. Đúng.

C. Sai. Khi trong phân tử chứa chủ yếu các gốc axit béo no, chất béo thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng.

D. Sai.
Hợp chất C15H31COOCH3 được gọi là metyl panmitat.
Còn tripanmitin là (C15H31COO)3C3H5.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: