Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin.

Hỏi ĐápDanh mục đơn: Hỏi ĐápThực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin.
Tôi Yêu Hoá Học Nhân viên hỏi 6 tháng trước

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin.
(b) Cho dung dịch HCl vào dung dịch axit glutamic.
(c) Sục khí CH3NH2 vào dung dịch CH3COOH.
(d) Sục khí H2 vào nồi kín chứa triolein (xúc tác Ni), đun nóng.
(e) Cho dung dịch metyl fomat vào dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.
(f) Đun nóng tinh bột trong dung dịch H2SO4 loãng.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
A. 5.                     B. 6.                              C. 4.                              D. 3.

1 Trả Lời
Best Answer
Tôi Yêu Hoá Học Nhân viên trả lời 6 tháng trước

Tất cả 6 thí nghiệm đều xảy ra phản ứng
(a) C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3-NH2 + 3HBr
(b) Glu + HCl → GluHCl
(c) CH3NH2 + CH3COOH → CH3COONH3CH3
(d) (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 → (C17H35COO)3C3H5
(e) HCOOCH3 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → NH4OCOOCH3 + 2NH4NO3 + 2Ag
(f) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: