Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

Hỏi ĐápDanh mục đơn: Lý thuyết đếmThực hiện các thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.
Tôi Yêu Hoá Học Nhân viên hỏi 1 tháng trước

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư).

(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).

(d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 (số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư).

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo ra hai muối là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

1 Trả Lời
Tôi Yêu Hoá Học Nhân viên trả lời 1 tháng trước

(a) Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O
Thu được 2 muối là NaCl và NaClO.
(b) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O
Thu được 2 muối là FeCl2 và FeCl3.
(c) Fe3O4 + H2SO4 đặc, nóng (dư) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
Thu được 1 muối là Fe2(SO4)3.
(d) Fe2O3 + 3H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + 3H2O
Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4
Thu được 2 muối là CuSO4 và FeSO4.
Như vậy, có 3 thí nghiệm tạo ra hai muối là (a) (b) và (d).

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: